Inżynier ds. obsługi inwestycji

Inżynier ds. obsługi inwestycji

KROSNO

KROSNO GLASS S.A., lider w Polsce w produkcji i sprzedaży szkła użytkowego, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inżynier ds. obsługi inwestycji . Miejsce pracy: Krosno

Zakres obowiązków:

 • Uzgadnianie oraz negocjowanie warunków umów związanych z inwestycjami w zakładzie,
 • Aktualizację stanu prawnego utrzymywanych nieruchomości technicznych, w związku z upływem terminów umów oraz bieżącymi zmianami własnościowymi lub wynikającymi z zapisów umów
 • Weryfikację umów, weryfikacja statusu jej parametrów finansowych wewnątrz organizacji, przygotowywanie wymaganych dokumentów formalno-prawnych, wsparcie analityczne,
 • Uzgodnienie dokumentów wewnątrz organizacji oraz uzyskanie podpisów,
 • Obsługę bieżącej korespondencji formalno-prawnej,
 • Wsparcie i realizację zadań projektowych zgodnie ze strategią spółki,
 • Raportowanie wewnętrzne oraz zadania analityczne związane z realizacją bieżącej pracy,
 • Tworzenie zapytań ofertowych,
 • Uczestnictwo w tworzeniu planów remontów i inwestycji,
 • Organizowanie (programowanie) i prowadzenie procesów inwestycyjno-remontowych,
 • Analizę i kontrolowanie budżetów realizacyjnych prowadzonych przez firmę inwestycji
 • Realizację procedury kontroli budżetowej we współpracy z Kierownikami Projektów,
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz archiwum technicznego 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek ścisły),
 • Doświadczenie zawodowe w działach inwestycyjnych,
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel, AutoCAD
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, czytaniem rysunków technicznych oraz dokumentacji projektowej,
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,
 • Nastawienie na współpracę oraz dzielenie się wiedzą,
 • Znajomość branży szklarskiej będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swoim sektorze o bardzo dobrze postrzeganej marce,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w atmosferze współpracy,
 • System premiowy,
 • Ciekawe wyzwania w pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny).

 

APLIKUJ

 

Prosimy o dołączenie jednej lub obu klauzul zgodnie z Twoją wolą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji" lub "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krosno.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 

5) Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;

11) W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.