Krosno Glass i ZSP 3 Mechanik będą wspólnie kształcić młodzież

Firma Krosno Glass (dawniej Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO) podpisała umowę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie („Mechanik”). Celem współpracy jest wsparcie programu specjalizacji w zawodach technik mechanik/technik mechatronik i organizacja praktyk w krośnieńskiej hucie. Projekt rusza już w roku szkolnym 2018/2019. W ciągu najbliższych dwóch semestrów może objąć nawet do 70 uczniów klas III i IV.

– To, co najważniejsze jest w hucie i co od prawie 95 lat napędza naszą machinę, to człowiek i wiedza, którą dysponuje. Kompetentny i doświadczony pracownik jest największą wartością Krosno Glass. Dlatego chcemy inwestować w edukację młodych ludzi, kształcić przyszłych pracowników, którzy  po skończeniu szkoły, będą mieli u nas szansę na płatny staż, a później etat. Na polskim rynku widać rosnące zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe i obecnie borykamy się z brakiem odpowiedniej liczby kandydatów posiadających tego typu kwalifikacje. Niektóre zawody stają się deficytowe, czy wręcz ginące, dlatego postanowiliśmy aktywnie zaangażować się w ten projekt. Mamy nadzieję, że uczniowie dostrzegą wiele korzyści wypływających z programu,  który dla nich przygotowaliśmy – powiedział Paweł Szymański, prezes zarządu Krosno Glass SA.

Współpraca między Krosno Glass i ZSP 3 „Mechanik” będzie obejmować m.in.:
współdziałanie przy kształtowaniu programu przygotowania do zawodów technik mechanik/technik mechatronik,
organizowanie przez Krosno Glass praktyk zawodowych i staży dla uczniów Zespołu Szkół,
wsparcie przez hutę wybranych wydarzeń oraz konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych,
finansowanie stypendiów dydaktycznych, nagród lub innego rodzaju wsparcia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz praktykach w Krosno Glass.

– Wiążemy z tą współpracą bardzo duże nadzieje. Mamy dużo zdolnych uczniów, którym będziemy mogli zaproponować uatrakcyjnienie ich edukacji: autorski program kształcenia zawodowego, praktyki, stypendia czy oferty pracy dla najlepszych uczniów. Nasza kadra jest mocno zaangażowana w realizację tego projektu. Wspólnie ze specjalistami z Krosno Glass będziemy rozwijać ich umiejętności miękkie, jak: motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji, zaangażowanie, a także monitorować postępy uczniów w zawodzie czy nadzorować praktyki –– powiedział mgr Bogdan Adamski, dyrektor ZSP 3 „Mechanik”.

Największa krośnieńska huta ma bogatą tradycję wspierania kształcenia zawodowego młodzieży. W latach 1959 – 2001 działała w dawnych Krośnieńskich Hutach Szkła przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Przemysłu Szklarskiego, która przez prawie 40 lat wykształciła ponad 2 tysiące specjalistów.

Statystyka
Według raportu „Barometr Zawodów 2018” dla Podkarpacia1, zawód technik mechanik / mechatronik w większości jego powiatów należy do listy zawodów zrównoważonych, co oznacza, że liczba osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i liczba ofert pracy jest zbliżona.
Krosno i powiat krośnieński to jeden z nielicznych obszarów w Polsce, który może pochwalić się niską stopą bezrobocia. W lipcu b.r. łącznie w powiecie krośnieńskim i mieście Krosno wynosiła 4,4 % (o 1,5 % mniej niż w Polsce i o 4,3 % mniej niż w woj. podkarpackim).

 

Źródło:
1. https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/podkarpackie/Raport_wojewodztwo_PODKARPACKIE_ok-min.pdf

Pozostałe wydarzenia