Krosno Glass zatrudni hutników – dołącz do nas!

  Huta szkła Krosno Glass tworzy nowej miejsca pracy dla hutników.  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:  

 
 
 

1. Hutnik formowacz wyrobów szklanych ręcznie,

2. Podręczny przy ręcznym formowaniu wyrobów szklanych,

3. Pracownik linii produkcyjnej - sortowanie i pakowanie wyrobów szklanych,

4. Operator maszyn do formowania wyrobów szklanych,

5. Topiarz szkła,

6. Konserwator automatyki.

 
Oferujemy: 
• Umowę o pracę na czas nieokreślony
• Jasny system płac i konkurencyjne wynagrodzenia
• Atrakcyjny system premiowy
• Pakiet socjalny i benefity pracownicze
• Pakiet prywatnej opieki medycznej
• Ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach
• Nowoczesne środowisko pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 
Miejsce pracy:
Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno
 
Jak się zgłosić?
• Wyślij zgłoszenie na kadry@krosno.com podając nazwę stanowiska lub zadzwoń pod numer 13 432 86 17.
• Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które zamieszczamy pod opisami stanowisk.
• W zgłoszeniu umieść Prosimy o dołączenie klauzul jednej lub obu zgodnie z Twoją wolą: 
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji"
- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A."
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Szczegółowe informacje na temat ofert pracy:
 
1. HUTNIK FORMOWACZ WYROBÓW SZKLANYCH RĘCZNIE oraz Kandydaci do przyuczenia do zawodu
 
Poszukujemy doświadczonych Hutników oraz kandydatów do przyuczenia w zawodzie Hutnika. Zadaniem hutnika – dmuchacza szkła jest wydmuchanie za pomocą piszczeli, z plastycznej masy szklanej o temperaturze 1100°C szklanych przedmiotów codziennego użytku lub przedmiotów artystycznych.
 
Szczegółowe zadania dla doświadczonego Hutnika:
• wydmuchiwanie baniek szklanych,
• nabranie szkła na wystudzoną bańkę,
• formowanie szkła metoda ręczną,
• wydmuchiwanie uformowanego szkła w formie hutniczej,
• podgrzanie i uformowanie nóżki czarki,
• przyklejenie stopki do czarki,
• odbicie kapy wyrobu i powtórne podgrzanie wyrobu,
• wystrzyganie wyrobu za pomocą nożyczek hutniczych,
• kontrolowanie jakości formowanego wyrobu.
 
Od Kandydatów na stanowisko Hutnika oczekujemy:
Doświadczenia, umiejętności pracy w zespole, dobrej kondycji fizycznej.
 
Predyspozycje Kandydatów do przyuczenia do pracy:
• zręczne palce i ręce, precyzja w posługiwaniu się ręcznymi urządzeniami,
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• siła fizyczna i dobra kondycja, dobre widzenie,
• umiejętność pracy w zespole,
• spostrzegawczość, podzielność uwagi i szybki refleks,
• duża motywacja do pracy.
 
 
2. PODRĘCZNY PRZY RĘCZNYM FORMOWANIU WYROBÓW SZKLANYCH
 
Szczegółowe zadania:
• prace pomocnicze przy ręcznym formowaniu szkła,
• trzymanie formy hutniczej,
• studzenie lub podgrzewanie form hutniczych,
• studzenie i prostowanie uformowanych wyrobów szklanych,
• wstępna kontrola jakości.
 
Predyspozycje, jakich oczekujemy od Kandydatów:
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, 4 brygadowym,
• duża motywacja do pracy.
 
 
3. PRACOWNIK LINI PRODUKCYJNEJ – sortowanie i pakowanie wyrobów szklanych
 
Praca polega na sortowaniu wyrobów szklanych na liniach produkcyjnych i ich pakowaniu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.
 
Predyspozycje, jakich oczekujemy od Kandydatów:
• spostrzegawczość,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, 4 brygadowym.
 
 
4. OPERATOR MASZYN DO FORMOWANIA WYROBÓW SZKLANYCH oraz Kandydaci do przyuczenia do zawodu 
 
Zadaniem operatora automatu szklarskiego jest obsługa i nadzorowanie maszyn oraz urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami, we właściwej ilości i jakości produktu.
 
Predyspozycje, jakich oczekujemy od Kandydatów:
• wykształcenie techniczne i / lub zdolności techniczne,
• spostrzegawczość, podzielność uwagi i szybki refleks,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, 4 brygadowym.
 
 
5. TOPIARZ SZKŁA oraz Kandydaci do przyuczenia do zawodu
 
Szczegółowe zadania:
• prowadzenie wytopu masy szklanej w piecu topliwnym oraz procesu odprężania wyrobów w odprężarkach tunelowych,
• zasyp zestawu do pieców i wanien szklarskich,
• bieżąca kontrola stanu technicznego pieców szklarskich.
 
Predyspozycje, jakich oczekujemy od Kandydatów:
• wykształcenie średnie - preferowane kierunki techniczne/chemiczne/technologia szkła,
• uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, lub sieci na stanowisku eksploatacji (tzw. energetyczne) w zakresie GRUPY 3 - mile widziane,
• uprawnienia do obsługi elektrowciągu – mile widziane,
• dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, 4 brygadowym,
• sumienność i odpowiedzialność.
 
 
6. KONSWERWATOR AUTOMATYKI 
 
Szczegółowe zadania:
• wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji systemów sterowania i automatyki maszyn i urządzeń produkcyjnych, usuwanie awarii,
• wykonywanie diagnostyki, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń technicznych,
• analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyn produkcyjnych i minimalizacji przestojów technicznych,
• nadzór nad stanem technicznym systemów sterowania i automatyki maszyn i urządzeń produkcyjnych, wnioskowanie modernizacji maszyn i urządzeń oraz potrzeb zakupu części zamiennych,
• uczestniczenie w pracach związanych z rozruchem nowo zakupionych maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• wykonywanie prac związanych z regulacją elementów systemów kontroli zainstalowanych w urządzeniach,
• rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie funkcjonowania maszyn,
• dokumentowanie awarii, przeglądów, napraw i wdrożeń maszyn i urządzeń,
• przestrzeganie standardów jakościowych zgodnie z normami obowiązującymi w firmie,
• wdrażanie działań zmierzających do optymalizacji prac w ramach samodzielnych projektów.
 
Czego oczekujemy od Kandydatów:
• wykształcenie min. średnie techniczne (elektromechanik, elektronik, automatyk),
• znajomość układów automatyki, elektroniki i pneumatyki,
• umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, schematami elektrycznymi, sprzętem warsztatowym i kontrolnym,
• rzetelność, terminowość i samodzielność w działaniu,
• umiejętność współpracy z innymi oraz rozwiązywania problemów technicznych,
• znajomość j. angielskiego w stopniu min. umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
• dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, 4 brygadowym.
 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału w rekrutacji:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: dane.krosnoglass@wbkancelaria.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 
5. Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;
11. W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pozostałe wydarzenia