Staż w dziale HR

Staż w dziale HR

KROSNO

KROSNO GLASS S.A., lider w Polsce w produkcji i sprzedaży szkła użytkowego, poszukuje kandydatów na płatny staż w Dziale HR: Pracownik ds. osobowych. Miejsce pracy: Krosno

Zakres obowiązków:

 • Nauczymy Cię jak planować i realizować proces organizacji szkoleń  (m.in. identyfikować i weryfikować potrzeby szkoleniowe, organizować działania szkoleniowe, oceniać efektywności szkoleń);
 • Poznasz proces planowania i realizacji procesu organizacji działań rozwojowych (m.in.: studiów, kursów językowych, projektów rozwojowych itp.);
 • Nauczymy Cię prowadzenia czynności związanych z prowadzeniem i obsługą  pakietu medycznego; 
 • Nauczymy Cię prowadzenia czynności związanych z raportowaniem i obsługą Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Poznasz prowadzenie rejestru pracowników uprawnionych do posiłków profilaktycznych;
 • Zapewnimy czynny udział w procesie wdrażania i w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • Nauczymy wdrażania wewnętrznych regulaminów, instrukcji i procedur w obszarze HR.

Oczekiwania:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane ZZL, socjologia, psychologia)
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office w szczególności Excel, Word, Power Point
 • Rejestracji w Urzędzie Pracy
 • Ukierunkowania na rozwój własny
 • Motywacji i zaangażowania
 • Wysokich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • Pozytywnego nastawienia na nowe wyzwania
 • Wybranemu kandydatowi oferujemy:

Oferujemy:

 • Staż w atmosferze współpracy,
  Ciekawe wyzwania w pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
 • Niezbędne narzędzia pracy,

 

APLIKUJ

 

Prosimy o dołączenie jednej lub obu klauzul zgodnie z Twoją wolą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji" lub "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest KROSNO GLASS spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno;

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@krosno.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę; 

5) Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z inspektorem ochrony danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

6) Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji oraz pracownicy działu HR i kadra zarządzająca spółki KROSNO GLASS S.A.;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji;

11) W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krosno Glass S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Krosno Glass S.A.