Projekt współfinansowany przez UE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

„Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 2/1.1.1/2018 „Konkurs dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów realizowanych w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

 

Miło nam poinformować, że KROSNO GLASS S.A.

otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości.

Wartość projektu 31 770 600,00 PLN

Kwota dofinansowania - 12 783 858,75 PLN

Okres realizacji - 2014 - 2020

 

Przedmiotem realizowanego przez KROSNO projektu jest opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości, która umożliwi zaoferowanie na rynku ulepszonych produktów. Opracowane nowe rozwiązania technologiczne zapewnią znaczącą redukcję poziomu odpadów powstających w trakcie procesu produkcyjnego oraz obniżą jego energochłonność. Ponadto zaplanowane w projekcie prace badawcze mają doprowadzić do opracowania nowego zestawu surowcowego do wytopu szkła o nowym składzie chemicznym, który charakteryzować się będzie zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie wody, a jednocześnie długością technologiczną dopasowaną do technologii formowania wyrobów produkowanych w procesie produkcyjnym. Na podstawie wyników i analiz przeprowadzonych z prób topienia różnych opracowanych receptur zestawów szklarskich wyselekcjonowane zostaną zestawy gwarantujące otrzymanie jednorodnego stopu szklistego oraz szkła pozbawionego smug i pęcherzy. Przyjęte przez KROSNO założenia projektowe zakładają opracowanie, wykonanie oraz walidację pilotażowej linii technologicznej. Projekt wychodzi naprzeciw widocznej na rynkach światowej tendencji do obniżania kosztów produkcji masowej, w tym poprzez ograniczanie poziomu braków i kosztów zużycia energii.