Wykup menedżerski w Krosno Glass

Prezes Krosno Glass SA, Paweł Szymański przejął akcje krośnieńskiej huty od funduszu Coast2Coast. Transakcja została zrealizowana na początku lutego w drodze wykupu menedżerskiego (MBO).

Paweł Szymański zarządzał spółką od ponad dwóch lat. Zamierza kontynuować strategię jej rozwoju na lata 2018-2023.

Właścicielem 100% akcji Krosno Glass została zarejestrowana w Polsce spółka należąca do Pawła Szymańskiego. Wykup został sfinansowany w części ze środków własnych oraz finansowania dłużnego (w postaci emisji obligacji) pozyskanego od funduszu współzarządzanego przez CVI Dom Maklerski i Noble Funds TFI. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Spółką nadal zarządzać będzie jej dotychczasowy prezes, Paweł Szymański oraz Robert Zaklika, wiceprezes ds. operacyjnych.

Pozostałe wydarzenia